THERMACUT - The Cutting Company

SPOLOČNOSŤ THERMACUT, S.R.O. ZALOŽENÁ TROMI ZAKLADATEĽMI: DR. ING. JIŘÍM ZAPLETALOM, MGR. LUĎKOM ZAPLETALOM A ING. PAVLOM HRUŠKOU, KTORÝ SA STÁVÁ PRVÝM KONATEĽOM. AKO PREVÁDZKA SLÚŽIA AŽ DO ROKU 2001 PRENAJATÉ NEMOVITOSTI OD PD MÍR KUNOVICE VO VÉSKACH.

SPOLOČNOSŤ THERMACUT, S.R.O. KUPUJE FIRMU PLASMASTAR,S.R.O. ZO SÍDLOM V KUNÍNE. VZNIKÁ TAK  PREVÁDZKA, KDE SA VYRÁBAJÚ SPOTREBNÉ DIELY NA ZVÁRANIE A NESKÔR AJ NA PLAZMOVÉ REZANIE. ZAHÁJENIE OBCHODNÝCH AKTIVÍT NA DOMÁCOM ČESKOM TRHU PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÉHO ODDELENIA, SÍDLIACEHO V KUNÍNSKEJ PREVÁDZKE.
ZALOŽENÁ DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ THERMACUT SLOVAKIA, S.R.O., ZO SÍDLOM V KOMJATICIACH. ZALOŽENÉ OBCHODNÉ STREDISKÁ V PRAHE A BOUZOVE.
ZALOŽENÁ DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ THERMACUT POLAND, SP. Z O.O., SÍDLIACA V MESTE CIESZYN. ZAKÚPENÁ NEHNUTEĽNOSŤ V PRIEMYSLOVEJ ZÓNE KUNOVICE A PO JEJ ZREKONŠTRUOVANÍ PRESUNUTÁ LISOVŇA A EXPEDÍCIA DO TÝCHTO PRIESTOROV.  
NOVÝM VÄČŠINOVÝM VLASTNÍKOM SPOLOČNOSTI SA STÁVA STK GESSELSCHAFT FÜR SCHWEISSTECHNIK MBH, KTORÉHO 100 % VLASTNÍKOM JE HOLDING IBG GROUP. ZALOŽENÁ V PORADÍ TRETIA DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ V MAĎARSKU, THERMACUT HUNGARIA, KFT. ZO SÍDLOM V MESTE ESZTERGOM.
web CISLA 00
ZAKÚPENÝ VÝROBNÝ AREÁL V MAŘATICIACH, KTORÝ SVOJOU KAPACITOU A UMIESTNENÍM SPĹŇA PREDPOKLADY PRE ZLÚČENIE PREVÁDZOK SPOLOČNOSTI NA JEDNO MIESTO, JE VŠAK POTREBNÁ JEHO CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA. ZALOŽENÁ DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ THERMACUT ROMANIA, S.R.L. ZO SÍDLOM V MESTE TARGU-MURES.
POKRAČUJE SA V OPRAVÁCH AREÁLU V MAŘATICIACH A KONCOM ROKU SA SEM SŤAHUJE LISOVŇA A EXPEDÍCIA.
100% VLASTNÍKOM SPOLOČNOSTI SA STÁVA STK GESSELSCHAFT FÜR SCHWEISSTECHNIK MBH. NOVÝM KONATEĽOM JE MENOVANÝ ING. LUDĚK KOLAŘÍK.
VYBUDOVANÁ NOVÁ MONTÁŽNA HALA A ZAHÁJENÁ ZAKÁZKOVÁ MONTÁŽ KÁBLOV A KOMPLETNÝCH HORÁKOV URČENÝCH NA PLAZMOVÉ REZANIE A ZVÁRANIE V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE. ZALOŽENIE SESTERSKEJ FIRMY THERMACUT GMBH V NEMECKOM WILNSDORFE.
VÝROBA Z PREVÁDZKY V KUNÍNE  PRESŤAHOVANÁ DO AREÁLU V UHERSKOM HRADIŠTI. OBCHODNÝ ÚSEK PRESŤAHOVANÝ DO NOVO ZREKONŠTRUOVANÝCH PRIESTOROV V KUNÍNE.
ZMENA IMAGE SPOLOČNOSTI, KTORÁ JE PREZENTOVANÁ NOVOU OBCHODNOU ZNAČKOU. DRUHÝM KONATEĽOM JE MENOVANÝ PÁN ANDREAS BÖCKLING. V SEPTEMBRI JE ZALOŽENÁ PIATA DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ THERMACUT HRVATSKA D.O.O., ZO SÍDLOM V MESTE SENJ.
ZAHÁJENÁ VÝROBA KONTAKTNÝCH ŠPIČIEK NA ZVÁRANIE. ZALOŽENÉ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI THERMACUT MEXICO, S.A. DE C.V. V AGUASCALIENTES A THERMACUT UK LTD. V CHESHIRE. NA TRH SÚ UVEDENÉ VÝROBKY ZNAČKY EXTRAFIRE.
REALIZÁCIA PRÍSTAVBY MONTÁŽNEJ HALY. V DECEMBRI PREVEDENÁ REKONŠTRUKCIA A PREMIESTNENIE SEVEROAMERICKEJ SESTERSKEJ SPOLOČNOSTI THERMACUT, INC DO VÄčŠÍCH PRIESTOROV. ZALOŽENÁ DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ THERMACUT V BRAZÍLII ZO SÍDLOM V PETROPOLIS.
VO FEBRUÁRI DOKONČENÁ REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY. ZALOŽENÉ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI THERMACUT FRANCE ZO SÍDLOM V ŠTRASBURGU A OOO „TERMAKAT“, SÍDLIACI V RUSKOM ČELJABINSKU.
UDELENÁ CERTIFIKÁCIA PODĽA NORMY ISO 9001-2001. ZÁSADNÝ POKLES OBJEDNÁVOK Z DOPADOV EKONOMICKEJ KRÍZI. ZAHÁJENÁ SPOLUPRÁCA S ABICOR BINZEL TECHNOWELD PVT LTD INDIA.
DRAMATICKÝ NÁRAST TRŽIEB V DÔSLEDKU OŽIVENIA SVETOVEJ EKONOMIKY.  SKÚŠOBŇA PRESŤAHOVANÁ DO ZREKONŠTRUOVANÝCH A TECHNICKY LEPŠIE
VYBAVENÝCH PRIESTOROV.
KONATEĽMI SPOLOČNOSTI SÚ VEDĽA PÁNA ANDREASA BÖCKLINGA MENOVANÝ ING. DUŠAN LOUKOTA A ING. STANISLAV SLÁDEK. REALIZOVANÁ VÝSTAVBA VÝROBNEJ HALY. ZAHÁJENÁ SPOLUPRÁCA S ABICOR BINZEL KAYNAK TEKNIK TURECKO.
ZALOŽENÁ DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ CHANGZHOU TCN WELDING & CUTTING EQUIPMENT CO., LTD. SÍDLIACA V ČÍNSKOM JIANGSU. ZAHÁJENÝ PREDAJ SILVER PRO ELEKTROD. THERMACUT, S.R.O. SLÁVI 20. VÝROČIE ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI.
DOKONČENIE AKVIZÍCIE SPOLOČNOSTI HOLMA® AG. ZAHÁJENÁ VÝROBA SPOTREBNÉHO MATERIÁLU PRE LASEROVÉ REZANIE V THERMACUTE, s.r.o. PREDSTAVENIE VLASTNEJ SADY PLAZMOVÝCH ZDROJOV EX-TRAFIRE® S HORÁKMI FHT-EX®. ZALOŽENÁ DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ ТEрмакат Україна ГмбХ (Thermacut Ukrajina GmbH) ZO SÍDLOM V PETROPAVLIVS’KA BORSCHTSCHAGIVKA
web CISLA 14
ZAHÁJENIE  SPOLUPRÁCE S ABICOR BINZEL V AUSTRÁLII, BIELORUSKU, SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTOCH A VEĽKEJ BRITÁNII. PRESŤAHOVANIE ŠPECIÁLNEJ VÝROBY DO NOVÝCH PRENAJATÝCH PRIESTOROV.
web CISLA 15
ZAHÁJENIE VÝROBY MIG HRDIEL HORÁKOV A HUBÍC PRE SESTERSKÚ FIRMU ALEXANDER BINZEL. ZPREVÁDZKOVANIE NOVEJ VÝROBNEJ TECHNOLÓGIE VIACVRETENOVÉHO STROJA OD FIRMY INDEX. PREDSTAVENIE ZNAČKY SMART SOLUTION.
ZALOŹENIE POBOČKY THERMACUT CO.LTD.SHANGHAI,CHINA.
ZAČIATOK KOOPERÁCIE S ABICOR BINZEL -CENTRÁLNA AZIA ,KAZAKHSTAN.