THERMACUT - The Cutting Company

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úvod

Ďakujeme, že ste navštívili webové stránky spoločnosti THERMACUT SLOVAKIA, s. r. o., ktorá sa   zaoberá predajom systémov a dielov pre tepelné rezanie a zváranie.

Spoločnosť THERMACUT SLOVAKIA, s. r. o. plní vysoký štandard ochrany osobných údajov a ochrany súkromia návštevníkov svojich webových stránok a táto informácia poskytuje prehľad zásad pre prípadné spracovanie a ochranu ich údajov.

Všetky postupy a opatrenia našej spoločnosti, prijaté a realizované v tejto oblasti, pritom dôsledne vychádzajú z aktuálnej právnej úpravy ochrany osobných údajov a súkromia, najmä z:

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej tiež iba “Nariadenie”),

-adpatačných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako i z

-občianskeho zákonníka, č. 18/20018 Z. z.

V prípade akýchkoľvek zmien dotknutej právnej úpravy tieto postupy a opatrenia priebežne prispôsobujeme novým právnym úpravám a zmenám.

THERMACUT SLOVAKIA, s. r. o. ako správca osobných údajov

V prípade, že nám v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb poskytnete svoje osobné údaje a že takto získané údaje budeme ďalej spracovávať, stávame sa správcom osobných údajov (ďalej iba tiež “správca”) so zodpovednosťou za ich riadne spracovanie a ochranu.

Naša spoločnosť THERMACUT SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Priemyselná 1239, 931 01 Šamorín, IČO: 36519588, zapísaná v obchodnom registri Nitra, oddiel Sro, vložka 10166/N, ako správca, je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá predajom systémov a dielov pre tepelné rezanie a zváranie.

Spoločnosť THERMACUT SLOVAKIA, s. r. o. ako správca vykonáva spracovanie osobných údajov na základe a v súlade s povinnosťami a požiadavkami, ktoré vyplývajú z obecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ďalších súvisejúcich právnych predpisov.

Spracovávané osobné údaje

Spoločnosť THERMACUT SLOVAKIA, s. r. o. v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou prevádzkuje a využíva ku svojej prezentácii a propagácii webové stránky.

Obecne platí, že k využívaniu webových stránok našej spoločnosti nie je treba aktívne zadávať žiadne vstupné či prístupové informácie a údaje, ktoré by mohli mať povahu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je treba iba v nevyhnutných prípadoch, kedy je treba Vás spätne kontaktovať alebo s Vami ďalej komunikovať.

Vo vzťahu k návštevníkom webových stránok tak obecne máme k dispozícii iba technické údaje, ako sú informácie o IP adrese (internetový protokol), typu prehliadača, poskytovateľa internetu (IPS), dátumu/času, odkazujúcich/výstupných stránkach, počtu kliknutí k analýze trendov a pod., ktoré nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by identifikovali konkrétnu osobu.

Spracovávame tak iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytujete v kvalifikovaných prípadoch v súvislosti so zakúpením name ponúkaného tovaru alebo s poskytovaním súvisiacich služieb, a to či už v postavení odberateľa, tak i dodávateľa.

V takých prípadoch sa obvykle jedná o nasledujúce identifikačné osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k realizácii príslušného obchodu alebo inému postupu či opatreniu: meno a priezvisko, adresa sídla/bydlisko, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Akékoľvek spracovanie osobných údajov je pritom vždy viazané na stanovený účel spracovania a tomuto účelu odpovedajúci príslušný právny titul spracovania v zmysle článku 6 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä: plnenie zmluvy/jednanie o zmluve, plnenie právnych povinností správcu a oprávnené záujmy správcu.

Subjekty údajov a ich práva

V prípade spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti THERMACUT SLOVAKIA, s. r. o. ako správca ste v právnom postavení subjektov údajov, ktorý má voči správcovi všetky práva vyplývajúce z obecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ako subjekt údajov pritom máte v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenia vo vzťahu k správcovi najmä nasledujúce práva:

-právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať po správcovi informáciu o spracovaní  svojich osobných údajov,

-právo na opravu osobných údajov, pokiaľ sú údaje vedené nepresne,

-právo na vymazanie osobných údajov (“právo byť zabudnutý”),

-právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,

-právo vzniesť voči správcovi námietku proti spracovaniu osobných údajov,

-právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (s výnimkami).

Vedľa toho má subject údajov právo podať sťažnosť u dozorového úradu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zabezpečenie osobných údajov

Pri akomkoľvek spracovaní Vašich osobných údajov kladieme dôraz na ich účinné zabezpečenie proti úniku alebo zneužitiu, a to najmä formou potrebných technických opatrení a zabezpečení nášho webu a ďalších nami využívaných informačných systémov a SW aplikácií, ako i formou záväzných vnútorných postupov a organizačných pravidiel pre spracovanie osobných údajov, vrátane povinnosti mlčanlivosti našich zamenstancov.

V tomto smere naša spoločnosť vydala i Smernicu o spracovanie a ochrane osobných údajov v spoločnosti THERMACUT SLOVAKIA, s. r. o. a prijala konkrétne technické, organizačné a ďalšie opatrenia k zabezpečeniu ako automatizovane, tak i manuálne spracovávaných osobných údajov.

V prípade, že je k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov v konkrétnej veci poverená ďalšia osoba – spracovateľ osobných údajov – je toto spracovanie detailne upravené zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktoré v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných údajov stanoví prísne technické a organizačné pravidlá pre účinnú ochranu údajov spracovávaných u spracovateľa.

Cookies

Spoločnosť THERMACUT SLOVAKIA, s. r. o. cookies používa.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané na osobných počítačoch (PC), tabletoch alebo smartphonoch. Tieto súbory nám pritom umožňujú vytvoriť predpoklady pre optimálne fungovanie našich webových stránok voči zákazníkom (užívateľom) a ďalej zlepšovať našu ponuku a komunikáciu s Vami.

Služba Double Click DART Cookies

Google, ako tretia strana, používa cookies k uverejneniu reklamy www.thermacut.sk, www.thermacut.net/.DART cookie umožňuje Googlu zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštevy na www.thermacut.sk, www.thermacut.net/ a iných stránkach internetu. Užívatelia sa môžu odhlásiť z používania DART cookie na stránkach Google sekcie ochrana osobných údajov na nasledujúcej adrese – http://www.google.com/privacy ads.html. Niektorí naši reklamní partneri vrátane Google Adsense môžu používať cookies a web beacons na našich stránkach. Reklamné servery alebo reklamné siete týchto tretích strán používajú technológie, ktoré reklamy a odkazy zobrazujúce sa na www.thermacut.sk posielajú priamo do Vášho prehliadača. Keď k tejto situácii príde, automaticky obdrží Vašu IP adresu. Ostatné technológie (cookies, Java Script alebo Web Beacons) môžu byť tiež použité tretími stranami reklamných sietí k meraniu efektivity ich reklám alebo k prispôsobeniu reklamy, ktorá sa Vám zobrazuje.

www.thermacut.sk, www.thermacut.net/ nemá prístup alebo kontrolu nad týmito cookies, ktoré sú používané inzerentmi tretích strán. Podrobnejšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov týchto tretích strán by ste mali konzultovať s týmito tretími stranami, vrátane inštrukcií ako postupovať pri odhlasovaní. Zásady ochrany osobných údajov www.thermacut.sk, www.thermacut.net/ sa nevzťahujú na ostatných inzerentov alebo webové stránky a www.thermacut.sk, www.thermacut.net/ nemôže kontrolovať ich aktivity. Pokiaľ si prajete deaktivovať cookies, mali by ste to vykonať pomocou individuálneho nastavenia Vášho prehliadača. Podrobnejšie informácie ohľadne správy cookies konkrétneho webového prehliadača nájdete na príslušných webových stránkach.

Ako nás môžete kontakovať

  • V prípade akýchkoľvek Vašich dotazov alebo uplatnenie Vašich práv subjektov údajov sa na nás môžete obrátiť a kontakovať nás:
  • písomne formou dopisu/oznámenia na adresu: THERMACUT SLOVAKIA, s. r. o., Kontaktné miesto pre osobné údaje, THERMACUT SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Priemyselná 1239, 931 01 Šamorín
  • elektronicky na e-mailovú adresu ,
  • telefonicky na tel. čísle: +421 31 591 0121, +421 31 591 0122, +421 31 591 0123

THERMACUT® využívá súbory Cookies pre prispôsobenie našich stránok. Umožňuje nám pochopiť, akým spôsobom využívate naše webové stránky. Súbory cookies sú malé dátové soubory, ktoré sú potrebné pre správnu funkciu stránok. Viac informácií o súborech Cookies nájdete tu. Kliknutím na tlačítko „Rozumiem“ alebo akýkoľvek odkaz mimo túto lištu súhlasíte s ich využívaním.