Tu si môžete stiahnuť dokumentáciu:

BEZPEČNOSTNÉ LISTY PRE T-13000, T-13004, T-13006, T-13007: 

EN VERZIA

SK VERZIA

 

BEZPEČNOSTNÉ LISTY PRE T-13001, T-13002, T-13005, T-13008: 

SK VERZIA

EN VERZIA

 

BEZPEČNOSTNÝ LIST PRE T-0994

EN VERZIA

 

BEZPEČNOSTNÝ LIST PRE LASEROVÉ ŠOŠOVKY

EN VERZIA